Regulamin

1. Wstęp/Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Veloccino, dostępny pod adresem internetowym veloccino.pl, prowadzony jest przez Veloccino Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Gadce mieszczący się przy ulicy Ogrodników 11. 0000951201 KRS, REGON 521125557, NIP 7312075649. 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Veloccino Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Gadce mieszczący się przy ulicy Ogrodników 11. 0000951201 KRS, REGON 521125557, NIP 7312075649. 
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym veloccino.pl
 6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (U. 2014 poz. 827)
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

3. Opis sprzedawanych produktów lub świadczonych usług

1. Sklep veloccino.pl zajmuje się sprzedażą rowerów i szeroko pojętego asortymentu rowerowego m.in odzieży, obuwia, akcesoriów. Dokładny opis każdego z produktów znajduje się pod zdjęciami konkretnego artykułu. 

2. Zamówienie realizowane jest w momencie złożenia go na naszej stronie. 

 

4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Zakup towarów odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego mieszącego się pod domeną veloccino.pl. 

2. Zakup odbywa się bez konieczności rejestracji konta w serwisie veloccino.pl. 

3. Rejestracja konta umożliwia użytkownikowi otrzymywanie newsletterów oraz zapewnia dostęp do profilu klienta w serwisie. 

4. Zamówienia produktów realizowane są w najszybszym możliwym terminie - szczegółowe informacje na temat sposobu dostawy dostępne są w zakładce "Czas i koszta dostawy" oraz "Czas realizacji zamówienia". 

5. Złożenie zamówienia wraz z podaniem adres e-mailowego jest równe ze zgodą na przesłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących realizacji zamówienia. 

6. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w zakładce "Czas realizacji zamówienia".

 

5. Informacja o metodach płatności w sklepie internetowym

1. Możliwe formy płatności elektronicznej:
- DotPay, 
- PayPal, 
- Przelewy24.pl
- PayU. 

2. Metody płatności wymienione wyżej wymagają posiadania karty kredytowej/debetowej lub dostępu do płatności elektronicznych banku klienta. 

3. Możliwe formy płatności gotówkowej: 

- płatność kurierowi gotówką przy odbiorze zamówienia.

4. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

5. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu lub karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na rachunek bankowy podpięty pod wyżej wymienioną metodą.

6. Płatności można dokonywać za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. 

 

6. Informacje o kosztach i sposobach dostawy towaru w sklepie internetowym

1. Klient ma możliwość korzystać z wysyłki firm kurierskich: DPD, InPost, Paczkomaty InPost. 

2. Wysyłka realizowana jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wysyłki zagraniczne realizujemy jedynie po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym. 

4. Koszty wysyłki opisane są w zakładce "Czas i koszty dostawy".

5. Koszt wysyłki pokrywa kupujący (niektóre produkty promocyjne mogą być zwolnione z opłaty za przesyłkę).

6. Odbiór osobisty możliwy jest jedynie pod adresem sklepu stacjonarnego Veloccino Sp. z o.o - ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń. 

 

7. Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Ogrodników 11, 95-054 Nowa Gadka. Adres sklepu stacjonarnego: ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@veloccino.pl

3. Klient może kontkaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.

4. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 10-15.

 

8. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z serwisu sklepu internetowego veloccino.pl niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Mozilla Firefox. 

2. Do korzystania z pełnego zakresu serwisu veloccino.pl wymagana jest włączona obsługa plików cookies oraz zainstalowany program FlashPlayer. 

 

9. Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zamawianie produktów nie wymaga zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest przy każdym z produktów.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

10. Zakładanie konta w sklepie internetowym

1. Niezbędnym do założenia konta w sklepie jest wypełnienie formularza rejestracji. 

2. Wypełniając formularz użytkownik podaje swoje prawdziwe dane tj. imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy. 

3. Założenie konta oraz korzystanie z niego jest darmowe. 

4. Dostęp do konta możliwy jest poprzez podanie adesu email (loginu) oraz hasła ustalonego w momencie dokonywania rejestraceji. 

5. Ostatnim etapem zakładania konta jest potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący konto. Link ten wysyłany jest drogą mailową na adres e-mailowy użytkownika podany podczas zakładania konta. 

6. Klient ma możliwość usunięcia założonego konta w dowolnym momencie bez podania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby usunąć konto należy skierować prośbę o usunięcia drogą mailową na podany adres: kontakt@veloccino.pl. 

 

11. Polityka zwrotów w sklepie internetowym

1. Klient ma możliwość zwrócenia zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu. 

2. Zwracany w sposób wskazany w punkcie 1. towar nie może posiadać śladów użytkowania, nie może być uszkodzony. 

3. Sposób dokonania zwrotu opisano szczegółowo w zakładce "Zwroty i reklamacje".

4. Zwracany towar powinien być zapakowany starannie (tak, aby wykluczyć ewentualne uszkodzenia wynikające z transportu). Towar powinien być zapakowany w to samo opakowanie które otrzymał Klient. 

5. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient. 

6. Po zaakceptowaniu zwrotu (stwierdzeniu, iż towar jest pozbawiony wad i uszkodzeń), środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazany w formularzu zwrotu numer konta. Środki zwracane są w terminie 14 dni.

7. Formularz zwrotu dołączany jest jako załącznik w wiadomości e-mail przesyłanej w dniu zakupu towaru.

 

12. Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. Formularz zwrotu dołączany jest jako załącznik w wiadomości e-mail przesyłanej w dniu zakupu towaru. 

2. Uzyskanie formularza możliwe jest równiez po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem: kontakt@veloccino.pl

 

13. Informacje o możliwości reklamacji i jej warunkach

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Wzór formularza reklamacyjnego wysyłany jest w wiadomości mailowej potwierdzającej zakup towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego Veloccino tj. ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń. 

 

14. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl